Dokumenty Kościoła: encykliki, adhortacje, homilie, listy i wiele innych.

Litania do Wszystkich Świętych « modlitwy « Strona główna

Litania do Wszystkich Świętych

Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
Święty Michale, módl się za nami.
Święci Aniołowie Boży, módlcie się za nami.
Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami.
Święty Józefie,
Święty Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.
Święty Andrzeju, módl się za nami.
Święty Janie, Święta Mario Magdaleno,
Święty Szczepanie,
Święty Ignacy Antiocheński,
Święty Wawrzyńcze,
Święty Wojciechu i Stanisławie, módlcie się za nami.
Święta Perpetuo i Felicyto,
Święta Agnieszko, módl się za nami.
Święty Grzegorzu,
Święty Augustynie,
Święty Atanazy,
Święty Bazyli,
Święty Marcinie,
Święty Benedykcie,
Święty Franciszku i Dominiku, módlcie się za nami.
Święty Franciszku Ksawery, módl się za nami.
Święty Janie Mario Yianneyu,
Święta Katarzyno Sieneńska,
Święta Tereso z Avili,
Wszyscy święci i święte Boże, módlcie się za nami.
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie
Od zła wszelkiego,
Od każdego grzechu,
Od śmierci wiecznej,
Przez Twoje wcielenie,
Przez Twoje święte zmartwychwstanie,
Przez zesłanie Ducha Świętego,
Prosimy Cię, my grzesznicy, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła świętego i nim kierował.
Prosimy Cię, abyś zachował Ojca świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności.
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę.
Prosimy Cię, abyś nas samych utwierdził i zachował w swojej świętej służbie.
Prosimy Cię, Jezu, Synu Boga żywego, wysłuchaj nas, Panie.
Chryste usłysz nas,
Chryste, wysłuchaj nas.

Książki religijne, książki Jacka Pulikowskiego, ks. Pawlukiewicza, O. Pelanowskiego

Warto naprawić małżeństwo

Najnowsze

List pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia Bożego 2014

Ewangelii Gaudium

Adhortacja Apostolska Evangelii Gaudium Ojca Świętego Franciszka do biskupów prezbiterów i diakonów do osób konsekrowanych do wiernych świeckich o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie

Lumen Fidei

Encyklika Lumen Fidei Ojca Świętego Franciszka do Biskupów, Prezbiterów i Diakonów, do osób konsekrowanych i do wszystkich wiernych świeckich o wierze

Ostatnio dodane

Ewangelii Gaudium

Adhortacja Apostolska Evangelii Gaudium Ojca Świętego Franciszka do biskupów prezbiterów i diakonów do osób konsekrowanych do wiernych świeckich o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie

List pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia Bożego 2014

Papieskie kondolencje po śmierci kard. Glempa

Papieski telegram kondolencyjny po śmierci kard. Glempa

© 2020 r. BRODEX Strony internetowe